סבב האקדמיה בסנוקר

תשלום לטורניר בסבב הארצי בסנוקר לחובבים

שם מלא(חובה)
הטורניר שמעוניין להרשם אליו(חובה)
מיועד לצוות האקדמיה בלבד
תקנון האתר ופירוט דמי ביטול

תקנון האתר
הגדרות
גלישה באתר תהווה קבלה והסכמה מצדך לתנאים, ההודעות וההתניות הכלולות בתקנון וכי הנך מתחייב לעיין בתנאים האמורים ולנהוג על פי תוכנם.
במידה ואינך מסכים לאיזה מתנאי השימוש, חל איסור לשימוש באתר.

החברה- י. קרני חברה לאחזקות ולרישומים בע”מ ח.פ 512176264 שמשרדה הרשום הוא ברמת גן רחוב מנחם בגין 11 בניין רוגבין תדהר.
האתר- בכתובת sr-snookeracademy.com
השירותים-השירותים המופיעים באתר ומוצעים בתשלום.
יום עסקים-ימי חול (ראשון עד חמישי) לא כולל ימי שישי, שבת ערבי חג, חג, שבתון, חול המועד וימי זיכרון.
משתמש-כל אדם העושה שימוש באתר, בשירותים ובתכנים הכלולים בו.
דמי ביטול- יובהר כי לשירותים הנמכרים על ידי החברה במסגרת האתר, ישנם דמי ביטול מינימליים כמפורט להלן.
תקנון זה נכתב בלשון זכר אך כל האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד. אתר זה משמש כאתר ייצוגי לחברה והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף לאישורך לתנאי תקנון זה אשר יפורטו להלן.

תנאי שימוש
כללי
1. עלייך לקרוא את תנאי שימוש אלו בעיון ולאשרם, בטרם השימוש באתר. כל שימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלו, למדיניות הפרטיות ולהוראות הדין הרלוונטי. בעצם השימוש באתר, אתה מביע הסכמתך לאמור בהם, והאמור מהווה אישור כי קראת והבנת את כלל תנאי התקנון לרבות הפרק העוסק בדמי הביטול בגין השירותים הנרכשים. במידה ואינך מסכים לאיזה מתנאי השימוש לרבות תנאי השימוש הפרטניים, אנא הימנע משימוש באתר.

2. יובהר כי לכל שירות פרטני באתר ישנם תנאי שימוש פרטניים, המוסיפים על תנאים אלה, והינך מחויב לקרוא גם אותם טרם השלמת הרכישה של השירות הספציפי.

3. השימוש באתר והמידע הנמצא בו כגון הורדת קבצים, צפייה במדיה, מעבר לקישורים שונים וכדומה יהיה באחריות המשתמש. כמו כן, צוות האתר שומר לעצמו את הזכות להוריד, לשנות ולמחוק כל תוכן באתר ללא הודעה מוקדמת.

4. הנהלת החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת תקנון זה ללא כל הודעה מוקדמת ו/או התרעה, אך תעשה מאמץ ליתן הודעה באתר כי תנאי השימוש השתנו.
5. נוכח האמור לעיל בסעיף 4, על המשתמש להתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש של האתר.

התחייבות המשתמש
1. בעשותך שימוש באתר הנך מצהיר כי הובא לידיעתך כל המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים באתר ו/או באמצעותו ו/או ביחס לדמי הביטול הנגבים על ידי החברה., ועל כן לא תבוא בטענות כלשהן כלפי החברה ביחס למידע זה.
2. בנוסף לאמור לעיל, הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:
3. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומר ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה.
4. הפצת דואר זבל לשרתי האתר או הצפתם בכל דואר אחר.
5. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה, ואשר שייכת במלואה לחברה.
6. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.
7. שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית ו/או פוגענית ו/או פוגעת בצורה כלשהי בזכויות צד ג' כלשהו וכל האחריות לפגיעה כזו תחול עליך באופן מוחלט ובלעדי והחברה תהיה רשאית לתבוע אותך בגין כל נזק שיגרם לה.

השימוש באתר
רשאי להשתמש באתר כל אדם העומד בתנאים וההגבלות להלן:
1. כל מי שהינו בגיר, בעל כשירות משפטית והינו אזרח ישראלי.
2. בעל ת”ז תקפה.
3. בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף על שמו ו/או שנמסר לו כדין לשימושו.
4. בעל תיבת דואר אלקטרוני.
5. בעל כתובת בישראל.

הינך מצהיר כי המידע הנמסר על ידך נמסר מרצונך החופשי ללא שום כפייה או שידול.

הינך מצהיר, כי הינך מודע לכך, כי באחריותך לספק לחברה ו/או למפעיל את כל המידע הדרוש על מנת לקבל את השירות הדרוש, וכן כי עליך למסור מידע נכון, אמיתי ומדויק ככל שניתן, שאם לא כן תהיה אחראי לכל נזק שיגרם בשל האמור.

קניין רוחני
1. האתר וכל המידע הקיים בו לרבות, עיצוב האתר, קבצי מדיה, תוכן טקסטואלי, קוד האתר, גרפיקה וכל חומר אחר המוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ”ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של האתר ובעליו.
2. אין לעשות כל שימוש בתוכן הנ”ל לרבות שימוש חלקי או שינויים ו/או התאמה של התוכן ללא אישור בכתב מראש מבעלי האתר ו/או מורשה מטעמם.

ניהול משתמשים/מבקרים באתר
1. צוות האתר והנהלת החברה שומרים לעצמם את הזכות על פי שיקול דעתם המוחלט, לחסום ו/או להרחיק כל משתמש על ידי חסימת כתובת IP ואו חסימות שונות ע”פ מאפיינים אישיים ללא צורך בנימוק החסימה למשתמש ו/או מי מטעמו.
2. צוות האתר והנהלת החברה יעשו כל שביכולתם להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע, מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהיה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר ו/או הנהלת החברה.
3. אנו עושים את מירב המאמצים כדי לספק את כלל המידע והתוכן באתר המוצגים באתר ללא תקלות והפרעות, אך בשל אילוצים טכניים יתכנו הפרעות בזמינות האתר ובאפשרות הגישה אליו. אין אנו מתחייבים לזמינות האתר וכן לא יינתן כל שיפוי כזה או אחר בשל הפסקת הפעילות ואו תקלות.
4. כלל התכנים באתר זה הינם בבעלות האתר ואין לבצע בהם כל שימוש . קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים אמינים ובטוחים. השימוש בקישורים ומעבר לאתרים צד ג’ הינו באחריות המשתמש בלבד, ולחברה לא תהיה כל אחריות בנוגע לכל נזק שיגרם בשל מעבר לאתר שאינו בבעלות ו/או באחריות החברה.

מדיניות הפרטיות
אנא קרא בעיון רב מסמך זה המתאר את מדיניות הפרטיות באתר והינו חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.
1. הפרטיות של המשתמשים שלנו חשובה לנו ולכן אנו מקפידים מאוד לשמור עליה.
2. מדיניות פרטיות זאת תפרט מה יעשה במידע האישי שלכם.
3. בעת השימוש באתר הנך מאשר לנו לבצע שימוש ב”קוקיז” בכל הביקורים שלך באתרינו.

איסוף ושמירת פרטים אישיים
ייתכן שאנו נאסוף, נשמור ונבצע שימוש במידע מהסוגים הבאים:
1. מידע טכני אודות המחשב שלכם, כולל כתובות IP, מיקום גיאוגרפי, מערכת הפעלה, דפדפן וכו’..
2. מידע אודות הביקורים והשימושים שלכם באתרינו, כולל זמן הגלישה שלכם באתרינו, עמודים נצפים, מקור ההפניה וכו’.
3. מידע אישי כגון, כתובת הדוא”ל שלכם, שם מלא, כלל פרטי המשתמש וכדומה.
4. כלל המידע המוזן באתרינו ובשירותינו.
5. כלל המידע הנוצר בעקבות השימוש באתרינו ו/או שירותינו כולל מועד יצירה, סיבה ואופן.
6. מידע אודות רכישות , אמצעי התשלום שלכם, פרטי המשלוח ועוד.
7. מידע אודות תגובות ופרסומים באתרינו ושירותינו השונים.
8. הודעות מיידיות המועברות באתרינו ושירותינו לרבות שליחת מסרים לצד ג’ באמצעות הממשקים שלנו.
9. כל מידע המוזן באתר ו/או נשלח אלינו.
10. שימו לב כי בטרם הנכם מזינים פרטים של אדם אחר עליכם לוודא כי הוא מודע לכלל התנאי והסעיפים במדיניות זאת ומאשר אותה.
האחריות לאישור המדיניות הינה על המשתמש בלבד.

שימוש בפרטים האישיים
בכלל הפרטים השמורים במאגר שלנו אנו עלולים לבצע שימוש לצרכים הבאים:
1. ניהול האתר והעסק השותפים לרבות קבלת מידע שיווקי.
2. התאמה אישית של הממשקים שלנו בעבורכם.
3. לאפשר או לחסום גישה שלכם לשירותינו ותוכן האתר.
4. שליחת מכתבים, מסמכים, התרעות ותזכורות לאמצעי התקשורת המעודכנים.
5. שליחת מסרים מסחריים שיווקיים ולא שיווקיים.
6. שליחת מסרים שיווקיים של חברות צד ג’ אשר בהסדר עימנו.
7. אספקת מידע סטטיסטי בנוגע למשתמשים לצד ג‘.
8. טיפול בפניות ותלונות הנשלחו אלינו.
9. ביצוע ניטור ואכיפה כנגד הונאה ועבירות פליליות.
10. אימות היענות של תנאי השימוש.
11. שימושים אחרים.
מבלי לגרוע מן האמור החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר בהתאם לפרטים המצויים בידה, מידע בדבר שירותיה וכן, כפוף לאמור בכל דין, מידע שיווקי ופרסומי – בין אם כזה המפורסם על ידה, ובין אם כזה שתקבל לצורך מידי מפרסמים אחרים (“המידע”). בכל מקרה, המשתמש רשאי לפנות בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה באתר, בבקשה להסירו מרשימת התפוצה למידע והחברה תסירו מרשימת התפוצה.

חשיפת פרטים אישיים
מובהר כי הפרטים שלכם עלולים להגיע במסגרת מתן השירותים, לכלל העובדים בחברתנו, צוות האתר, קבלני משנה, רשויות החוק וכל גוף אחר אשר נראה לנכון להעביר לרשותו את המידע.
מבלי לגרוע מן האמור, מבלי שיהיה בכך בכדי למצות את הסיבות, אנו עשויים להעביר את המידע האישי שלכם מהסיבות הבאות:
1. ע”פ דרישה של רשויות החוק בישראל.
2. במקרה בו החברה תארגן ו/או תפעיל את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
3. במקרה שתאשר למפעילה להעביר את פרטייך האישיים לצדדים שלישיים.
4. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או איזה מהתנאים הפרטניים של השירותים המוצעים בו או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
5. בהקשר של כל הליך משפטי קיים ועתידי.
6. במקרה של שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות, תפורסם הודעה בעמוד הבית של האתר.
אבטחת מידע
1. החברה אינה אוגרת את מספרי כרטיסי האשראי של לקוחותיה.
2. החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור על סודיות המידע של המשתמשים ולפי דרישות חברות האשראי.
3. החברה סולקת באמצעות חברת “פיי מי” שעומדת בתקנים קפדניים של נהלי אבטחת מידע. (תקן PCI DSS)
4. החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע, בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
תקנון הטורנירים:
בכל טורנירי הסבב יהיו פורים בין הרמות השונות. הפורים יקבעו על ידי האקדמיה ובאמצעות סיווג הרמה שיש לכל שחקן. שחקן שלא עבר סיווג ידורג בדרג A עד אשר יעבור סיווג ואז יעודכן דירוגו בהתאם.
האקדמיה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את סיווגי השחקנים במידת הצורך.
זמני השולחן בטורנירים אינם כלולים במחיר ההרשמה והמשתתפים ישלמו בעבור כל משחק 50-50 את זמן השולחן. האקדמיה תעשה את מירב המאמצים להשיג הנחות לזמני השולחן מהמועדונים השונים.
פרסים כספיים:
1. בכל טורניר מקומות 1-3 כולל יזכו בפרסים כספיים
2. גובה הפרסים יקבע בהתאם למספר המשתתפים בכל טורניר
3. הפרסים ישולמו לזוכים בהעברה בנקאית בלבד

דמי ביטול:

להלן בפרק זה יפורטו דמי הביטול שיגבו על ידי החברה מהלקוח במידה ויבקש לבטל את השירות שנרכש על ידי באתר.

דמי הביטול הינם שונים בין שירות לשירות, ולכן יש לשים לב באופן פרטני לכל דמי ביטול ולהוראות הפרטניות שלו.

הגדרות:
דמי ביטול מלאים – הסכום אותו שילם הלקוח עבור השירות.

דמי ביטול לטורנירי האקדמיה:

1. לקוח שרכש כרטיס לטורניר של האקדמיה ומעוניין לבטל את השתתפותו יהיה זכאי לעשות כן אם ביקש לבטל את השתתפותו באירוע עד 72 שעות לפני מועד האירוע. במקרה כזה דמי הביטול יהיו בשווי 5% משווי העסקה או 100₪ (הנמוך מביניהם לפי חוק הגנת הצרכן). אם הודיע הלקוח על אי הגעה לאירוע פחות מ-72 שעות טרם האירוע, או לא התייצב כלל לאירוע מכל סיבה שהיא דמי הביטול יהיה מלאים.

סמכות שיפוט
בעת השימוש באתר ובמקרה בו התגלתה מחלוקת כלשהי, אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד אשר במחוז תל אביב.

ט.ל.ח

הסכמה לקבלת דיוור
כרטיס אשראי
American Express
Discover
MasterCard
Visa
כרטיסי אשראי נתמכים: American Express, Discover, MasterCard, Visa
תאריך תפוגה